Ruwheidsmeter2017-07-03T11:19:58+01:00

ruwheidsmeterUitleg over de terminologie oppervlakte ruwheid en haar parameters om de ruwheidsmeters goed te gebruiken.

Een verende naald wordt door de ruwheidsmeter over een stukje van het oppervlak getrokken. De ruwheid wordt via de naald en de arm  doorgegeven aan een nauwkeurige opnemer (Piezo element of inductiespoel). Vergelijk dit met een pickup naald bij een draaitafel.
De hieruit verkregen signalen in microvolts worden vervolgens conform afspraken omgezet in de onderstaande meetwaarden voor de ruwheid die zijn afgesproken.

Oppervlakteruwheid conform DIN EN ISO 4287 is het rekenkundige gemiddelde van willekeurige meetpunten van een object
De volgende definities die de oppervlakte ruwheid van een industrieel product beschrijven zijn vastgelegd in:

Meest gebruikt. De rekenkundige gemiddelde ruwheid over een bepaalde afstand ( sample lengte). Besef dat de Ra waarde weinig rekening houdt met individuele pieken en dalen door het uitmiddelen van de signalen. Dus voor kritische afdichtingen met individuele pieken in de ruwheid is Ra van beperkt belang.
De maximum afstand tussen pieken en dalen.
De 10 punts gemiddelde waarde. Bestaande uit het gemiddelde van de som van de 5 hoogste pieken en de 5 diepste dalen over een meettraject.
De rekenkundige wortel uit de uitslagen over het meettraject.

Ruwheid hoogte, breedte en cut-off waarde

Bij ruwheid meet je kleine variaties in de hoogte van een oppervlak bestaande uit onregelmatigheden ten gevolge van bijvoorbeeld het bewerkingsproces. Deze onregelmatigheden vormen samen de textuur van het oppervlak. Hiertegenover staan de grootschaliger variaties die bijvoorbeeld een onderdeel van de geometrie van het oppervlak zijn, ofwel het “golfpatroon”.

Dit is de hoogte van de onregelmatigheden ten opzichte van een referentielijn. Deze wordt gemeten in mm of micrometer. Ook wel de hoogte van de ongelijkheid genoemd
Dit is de afstand -parallel aan het nominale oppervlak- tussen opeenvolgende pieken of ribbels die het belangrijkste ruwheid patroon bepalen.
cut-off  ruwheid2Ook sampling lengte genoemd. is de grootste afstand tussen de respectievelijke oppervlakte onregelmatigheden die in de meting van de gemiddelde ruwheid hoogte worden meegenomen. Moet altijd langer zijn dan de ruwheidbreedte voor het bepalen van de totale ruwheid hoogte maar korter dan golfpatronen in het oppervlak. De cut -off waarde wordt gebruikt om ruwheid en golfpatronen te onderscheiden. De cut-off lengte moet minimaal 2,5 x de piek-piek afstand van de ruwheid zijn. Het betekent dat er minimaal twee pieken en dalen binnen de cut-off lengte moeten vallen.

Onze ruwheidsmeters

Call Now Button
× Whatsapp ons!